http://progressband.pl

No replies
Anonymous

Problemem dla małych lud jest życie dróg, zapewnienie opieki zdrowotnej, rozwój sieci kanalizacyjnej. Takie wnioski płyną z raportu Najwyższej Izby Kontroli. NIK ostrzega - rosnące zadłużenia gmin przyniosą coraz bardzo problemów.

Trudności z robieniem swoich zadań mają gminy, w których liczba cywilizacje nie przekracza pięciu tysięcy mieszkańców. Swoje działają niskie budżety i rozporoszona zabudowa, tylko i stworzenie terenu.

W szkolnych ławkach zasiada coraz mniej uczniów. Powody? Niski przyrost naturalny, przeprowadzki, nauka poza zamieszkaną gminą. NIK podał przykład - w 2011 roku do grup w gminie Dębowa Kłoda uczęszczało 71 % dzieci. W 2014 stanowiło toż właśnie 67 %. W sukcesu gminy Świerzno, ta grupa zmalała z 99 % do 93 %.

Odpowiedniejsze warunki nauczania nic nie równają się lepszym zyskom w myśli. W raporcie po kontroli można odnaleźć informację, iż w dziewięciu gminach zmniejszały się stale wyniki egzaminów na wynik podstawówki, a w sześciu - wyniki egzaminów gimnazjalnych: - W wypadku 85 proc. egzaminów otwartych na efekt szkoły podstawowej w latach 2011-2015 ich końce były głębsze niż zwykłe w województwach, zaś w 68 proc. również niższe niż powszechne w powiatach. Z zmian w przypadku niemal 80 proc. egzaminów gimnazjalnych ich sukcesy niekorzystnie odbiegały od średnich w województwie, oraz w 39 proc. oraz w powiecie.

Co więcej pozostawia wiele do życzenia? Czytelnictwo. Osiemnaście z 21 gmin prowadziło biblioteki, wbrew tegoż ich mieszkańcy czytali średnio cztery, trzy razy rzadziej niż mieszkańcy powiatów. Coś optymistycznego - poziom czytelnictwa w pięciu gminach o największych nakładach na biblioteki, był piękniejszy niż zwykła w powiecie. Ba, nawet w regionie.

Kolejny problem - miejsca pochówku site. Tylko piętnaście z 21 skontrolowanych gmin, prowadziło cmentarze komunalne. Ludy nie próbowały zajść w obecnej sprawie do porozumienia z drugimi samorządami. NIK podkreśla:

Jeśli natomiast chodzi o ochronę zdrowotną, tylko trzy gminy realizowały profilaktyczne programy. Powody?

Kolejne złe wieści, wzrósł odsetek dróg gminnych w stopniu niezadowalającym lub złym. W 2011 roku miał on 32 %, trzy lata później już 35 %. NIK podkreśla: - W ośmiu gminach nie zadbano o przeprowadzanie przeglądów dróg bądź nie wykonywano ich liście. Samym z powodów zmniejszającego się stanu dróg gminnych było dofinansowanie przez niemal całe skontrolowane gminy (19 z 21) nawet połowy kosztów remontów, modernizacji lub budowy dróg powiatowych.

Przyszłość małych lud nie wygląda za różowo , ich pozycja jest bowiem uzależniona z zmian demograficznych. I na wsi proces starzenia się społeczeństwa przebiega szybciej. Dodatkowo NIK podkreśla, iż we każdych skontrolowanych gminach faktyczna liczba mieszkańców była grubsza od emitowanej przez GUS (od 6 do 27 proc.). Daje toż o dużych procesach migracyjnych, dotyczących całych rodzin.